Viktig information om installation och skötsel av avloppsbrunnen

Inför installation och senare drift av avloppsbrunnen finns här 2 viktiga dokument som bör läsas igenom nog innan arbetet med att installera avloppsbrunnen påbörjas.

 

Installationsmanual – Läs noga innan arbete påbörjas:

PUST villa manual

 

Skötselråd:

Skötselråd PUST