Grävningen av Avloppsnätet är snart helt klart !

avlopp

Efter ett drygt år av grävning är nu avloppsledningsnätet klart till 95 %. Det återstår en del små kopplingar och även installation av de mellanpumpstationer som skall grävas ner.

Styrelsen, arbetsgruppen och entreprenören skall nu utarbeta en tidsplan och arbetsbeskrivning inför den sista etappen i projektet som är själva inkopplingen av alla brunnar/pumpar på fastighetsägarens tomter. Vi återkommer med mer info så snart det går.