Inkoppling av vatten till nya abonnenter

Närmaste veckorna kan det komma att bli aktuellt att börja koppla in delar av det nya vattennätet i Häggesled. Berörda abonnenter kommer att kontaktas allt eftersom.