månadsarkiv: januari 2018

Nu är det dags att koppla in sig på avloppet

Nu är det äntlignen dags att koppla in sig på avloppsnätet.

Viktikt !  Vid osäkerhet, Kontrollera inkopplingsordningen med Lars-Göran 0733-351557

Hämtning av brunn och avloppspump görs hos Henrik Andersson, ring 0708-931935 innan.

Direkt efter inkopplingen är slutförd skall anmälan av detta omgående ske till Jenny eller Peter i styrelsen.

//Styrelsen