Styrelsen 2017

Valda på årsmötet är följande

Namn Roll Hem Mobil Mail
Peter Larsson Ordförande 0510-93177 0708-869979 peter.stinggarden(a)telia.com
Jenny Niklasson Kassör 0510-68001 0707-948414 jenny(a)haga-ekonomi.se
Claes Andersson Ledamot 0510-93080 0763-969001 claes.andersson(a)gmail.com
Lars-Göran Eklund Ledamot 0510-70117 0733-351557 lg.eklund(a)gmail.com
Ilce Sandreski Ledamot 0736866436 ilce.sandreski(a)lidkoing.se
Tobias Karlsson Suppleant 0510-93101 073-319 69 70 tobias.karlsson(a)haggesled.se